Jeg er uddannet HypnoCoach hos trancepsykologi.dk. Det betyder, at jeg har gennemgået en international akkrediteret faguddannelse i NLP coaching og hypnose, samt at jeg følger IHA’s etiske retningslinier.
 
 
 

 NLP / NLP-TERAPI / NLP-SAMTALETERAPI


Neuro Lingvistisk Programmering er et mentalt træningsprogram, der arbejder direkte med sanserne (Neuro) og med sproget (Lingvistisk), samt den måde, hvorpå vi har lært vore adfærd-, kommunikations- og tankemønstre igennem tiden (Programmering). Hvert menneske har sin egen opfattelse af virkeligheden, og denne opfattelse kan lægge en bremse på den almindelige omgang med andre mennesker ud fra en opfattelse af, hvad man kan og ikke kan. Med NLP kan et blokerende adfærdsmønster ændres til nye konstruktive måder at tænke og kommunikere på, så der opnås større frihed og bedre livsudfoldelse.

 

 

 
 
Jeg er uddannet Hypnoterapeut hos trancepsykologi.dk. Det betyder, at jeg har gennemgået en international akkrediteret faguddannelse i Hypnose, Coaching og Tereapi, samt at jeg følger IHA’s etiske retningslinier.

Nyttig viden

Meget medicin har sjældent gjort noget godt for nogen.....

Medmenneskelig omsorg har gjort meget godt for mange

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HYPNOSE / HYPNOSETERAPI / HYPNOTERAPI

*Hypnose er en hurtig genvej til løsning af psykiske problemer som fobier, angst og alkoholproblemer. Er også velegnet til tobaksafvænning. Succesfulde behandlinger vil ofte have en blivende virkning. Den hypnotiserede vil normalt bagefter huske alt, hvad der er sket og ingen kan hypnotiseres til at gøre eller sige ting, som de inderst inde ikke ønsker at gøre eller sige. Hypnose skal opfattes som et skub i den retning, man selv ønsker. Der kan føres samtale med klienten, mens denne er dybt afspændt og meget fokuseret i sit inderste og formålet er at nå ind til klientens mest fortrængte følelser og forløse dem. Hypnose kan desuden anvendes til regressionsoplevelser (tilbageførsel til tidligere liv) samt til at genopleve glemte begivenheder fra dette liv (f.eks. barndommen eller fosterstadiet). Megen gammel glemt visdom fra fortiden afdækkes i disse år gennem hypnotisk regression og alment interessante ting udkommer i bogform. Arkæologer og skriftkloge ville have det langt lettere, hvis de kunne supplere deres resultater med øjenvidneberetninger fra den tid, hvor tingene foregik f.eks. gennem hypnotisk regression. Den hypnotiserede kan altid afbryde en hypnose.
 
 
 
 
 
 
*Der er ingen garanti for resultaterne da det kan variere fra person til person 
 
 
Bent Boelsgaard | CVR: 39376393 | Grønlundvej 50, Brande - DENMARK | Tlf.: 40301711 | bent@boelsgaard.dk